Usluge

Usluge

Izradu mašinskih delova vršimo po crtežima i specifikacijama kupaca.

Operacije koje vršimo za izradu delova su:

U saradnji sa lokalnim partnerima takođe nudimo:

  • Termičku obradu
  • Livenje čelika i sivog liva
  • Kovanje
  • Površinsku zaštitu
  • Lasersko sečenje i rezanje vodenim mlazom
  • Erodiranje

Prednost naših kupaca je mogućnost dobijanja gotovog proizvoda od jednog izvora, uprkos njegovoj složenosti.