Kvalitet

Kvalitet

Firma UNITEC-CNC bavi se proizvodnjom preciznih mašinskih delova i montažnih grupa. Osnovni cilj našeg poslovanja je kontinuirano zadovoljavanje i prevazilaženje zahteva, potreba i očekivanja naših kupaca, korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Da bi se navedeno realizovalo, u firmi UNITEC-CNC nastojimo da:

  • Kontinuirano poboljšavamo kvalitet naših proizvoda i usluga
  • Neprekidno ulažemo u tehničko-tehnološki razvoj
  • Povećamo efektivnost našeg rada i snizimo troškove uz postizanje visokog kvaliteta
  • Uvek radimo na unapređenju procesa i sistema menadžmenta kvaliteta
  • Stvorimo dugotrajne partnerske odnose sa kupcima i dobavljačima
  • Stručno usavršavamo i osposobljavamo zaposlene za kvalitetno i odgovorno obavljanje poslova
  • Brinemo o zaštiti životne sredine i zaštiti na radu.

Politika kvaliteta firme UNITEC-CNC se u konstantnim periodima preispituje kako bi se potvrdila njena adekvatnost.

Efikasnošću poslovanja doprinosi primena sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Firma UNITEC-CNC potpisnica je ugovora o transferu žiga sa Sertifikacionim telom TÜV SÜD iz Nemačke.  Transfer Stamping Agreement