Glodanje

UNITEC CNC nudi mogućnost univerzalne i klasične CNC obrade, kao i 5-osnog simultanog glodanja na najsavremenijim obradnim centrima.

Kvalitet obrade je na visokom nivou koji zadovoljava i najzahtevnije standarde, dok svaki proizvedeni deo prolazi detaljnu kontrolu nakon svake radne operacije proizvodnog procesa. 

Opremljeni smo najsavremenijim CNC obradnim centrima zahvaljujući kojima postižemo preciznost do 0,005mm.

Vršimo:

  • 5-osno simultano glodanje na obradnim centrima DMU 60, DMU 75 i DMU 50
  • 4-osno glodnje na DMU 80
  • 3-osno glodanje na CMX 800, QUASER, DMC 63
  • Klasično glodanje.